หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับใช้งานระบบ สอบถามได้ที่ :
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ โทรศัพท์ : 3806,3700, 3702, 3707
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล โทรศัพท์ : 3441,3440

<<< วิธีการเปลี่ยนฐานข้อมูลเพื่อเข้าไปรับเอกสารของปีเก่า >>>

<<< สรุปสถิติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2561 >>>
คำแนะนำการใช้งาน
1. ระบบใช้งานได้ดีกับโปรแกรม Internet Explorer แต่สามารถใช้งานกับโปรแกรม Web browser อื่นได้ ซึ่งอาจมีบางฟังก์ชันที่ไม่สามารถทำงานได้
2. หากต้องการใช้ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเปิดด้วย โปรแกรม Internet Explorer เท่านั้น และให้ตั้งค่าตามการเข้าใช้งานระบบในข้อ 1 ด้วย **
การเข้าใช้งานระบบ
1. กรณีที่ใช้ Web browser เป็น Internet Explorer ให้ตั้งค่า ต่าง ๆ ดังนี้
            1.1 ตั้งค่า Compatibility view คลิกที่นี่
            1.2 ตั้งค่า Pop-up คลิกที่นี่
2. ให้ใช้ Username และ Password (WU-PASS) เหมือนกับระบบอีเมล
3. กรณีที่ยังไม่มี WU-PASS สามารถขอได้โดย คลิกที่นี่
4. กรณีที่มี WU-PASS แล้วแต่ลืมรหัสผ่าน (Password) คลิกที่นี่
5. ติดตั้งโปรแกรม WebViewer เพื่อเปิดอ่านเอกสารแนบจากการ Scan
            5.1 Download โปรแกรม คลิกที่นี่  
            5.2 วิธีติดตั้ง WebViewer   คลิกที่นี่